Fimo hmota a Cernit – návod na použitie

fimo banner

Fimo hmota a Cernit – návod na použitie

Formovanie a stužovanie:

Jemným formovaním Fimo hmoty a Cernitu vytvarujeme malé guľôčky. Hmota začne byť pružnejšia a môže nabrať rôzne tvary. Naťahuje sa ako hlina a skladá sa ako látka. Vždy pracujeme s čistými rukami a na čistom povrchu a originálnymi pomôckami.

Farby:

Existuje 70 farieb Cernitu. Fimo hmota sa rozdeľuje na Fimo classic, Fimo soft a Fimo effect, každá z nich má 24 odtieňov. Je možné ich miešať, mramorovať a zosvetliť s bielym Cernitom alebo Fimo hmotou alebo vytvoriť pastelové farby.

Modelovanie:

Všetky predmety musia byť vytvarované zo základných tvarov ako napríklad guľa, kužel, valec alebo list. Vždy začínajte so základnými formami, potom vymodelujte detaily a dokončite pridaním častí. Odtlačky prstov odstránite studenou vodou.

Vytvrdzovanie:

Predhrejte rúru na 110 C. Výrobky umiestnite na papier na pečenie alebo na sklenený tanier. Vytvrdzujte maxinálne 30 minút. Po vytiahnutí výrobku z rúry je Fimo hmota aj Cernit mäkký, preto výrobky zbytočne nechytajte. Výrobku sú veľmi tvrdé a až keď úplne vychladnú, môžete ich pieskovať, maľovať alebo ich vŕtať.

Lepenie:

Výrobky z Fimo hmoty a  Cernitu môžu byť prilepené na kov, sklo alebo drevo pomocou obojstranného lepenia. Ideálne dvojzložkovým lepidlom.

Maľovanie, dekorácia:

Na maľovanie Fimo hmoty a Cernit používajte akrylové farby, rôzne prášky s metalickým a kovovým efektom a na záver prelakujte lakom na Fimo hmotu alebo Cernit.

Uskladňovanie:

Fimo hmota a Cernit sa musia skladovať pri izbovej teplote zabalené v alobale alebe igetitovom vrecku. Zabránte kontaktu s PVC a polystyrénom.

Upozornenie:

Len pre deti staršie ako 8 rokov. Používajte pod dozorom dospelej osoby.

Výstraha:

Pred použitím si pozorne prečítajte pribalený návod na použitie, riaďte sa ním a uchovajte si ho pre budúcnosť.

Prvá pomoc:

V prípade prehriatia alebo vdýchnutia toxických plynov zoberte osobu na čerstvý vzduch a poraďte sa s lekárom. V prípade neskorších komplikácií a problémov navštívte lekára. Zoberte si so sebou aj obal z Fimo hmoty alebo Cernit, lekár si zloženie pozrie na etikete.

Bezpečnostné pokyny v súlade s Európskym štandardom EN 71/5:

Udržujte mimo dosahu detských ihrísk, kde sa nachádzajú deti, ktoré ešte nedovŕšili minimálny stanovený vek uvádzaný výrobcom. Chemické hračky udržujte mimo dosahu malých detí. Po skončení práce si vždy umyte ruky. Po použití tiež umyte všetky pomôcky. Nevkladajte do úst. Neprekračujte teplotu vytvrdzovanie 130 C, v opačnom prípade sa môžu vytvárať nebezpečné plyny.

Neprekračujte čas vytvrdzovania 30 minút. Vytvrdzovanie nie je časťou hry, mala by ho vykonávať dospelá osoba. Na meranie teploty vytvrdzovania používajte domáci teplomer rúry – bimetalický. Nepoužívajte sklenený teplomer. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru.

Pokyny pre dohliadajúce dospelé osoby:

Len pre deti nad 8 rokov. Prečítajte si návod, bezpečnostné pokyny a informácie o prvej pomoci, dodržiavajte ich a uschovajte si ich pre budúcnosť. Pred začatím práce musia dospelé osoby prediskutovať tieto pokyny s deťmi. Po skončení práce umyte pracovný povrch. Nepokladajte nevytvrdenú Fimo hmoty alebo Cernit na nalakované alebo plastické povrchy, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia ich povrchu.

Obsahuje:

PVC a zvláčňujúce prvky.

Likvidácia:

Fimo hmota a Cernit môze byť likvidovaná s bežným kuchynským odpadom /skládka odpadu/.

  Fimo hmota a Cernit - návod na použitie

Pridaj komentár