Reklamačný poriadok

Zásielku je nutné pri preberaní skontrolovať či nie je poškodená. V prípade viditeľného poškodenia zásielku nepreberajte. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť ihneď po prevzatí zásielky e-mailom na adresu sperkovo(@)sperkovo.sk Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.

Ako postupvať pri reklamácii:

Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a doklad o predaji zaslaní s tovarom. Zistené chyby je vašou povinnosťou oznámiť nám prostredníctvom e-mailu ihneď najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade že je výrobok chybný je potrebné zaslať tovar na našu adresu. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji a list s odôvodneným prečo tovar reklamujete.
Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade ak tovar spĺňal kvalitu v ktorej bol objednaný. Ak spotrebitel reklamuje vady výrobku má právo na úhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte slovenskou poštou ako doporučený list alebo balík. Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

Tovar poprosíme zaslať na adresu: Šperkovo s. r. o. Lesná 30, Tomášov 90044

Vybavenia reklamácie:

Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru zaslaného kupujúcim predávajúcemu.  Konanie končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O správnosti reklamácie rozhodne predávajúci do 7 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Oprávnená reklamácia bude vybavená na náklady predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar má známky používania
  • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.